WOP Middelwatering

Capelle aan den IJssel

Door het WOP worden voor alle wijkbewoners en andere belangstellenden minimaal 4 maal per jaar in de eigen wijk openbare bijeenkomsten georganiseerd.

Meldt je voor het ontvangen van uitnodigingen aan op de homepagina onder "WOP Digitaal". Je ontvangt dan ongeveer 2 weken voor aanvang de uitgebreide agenda en de notulen van de vorige bijeenkomst.

Spelregels

  • Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
  • Ook de wijkwethouder is aanwezig. Spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 op dezelfde locatie, na telefonische afspraak via telefoonnummer 010 – 2848238.
  • Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
  • Alle verslagen en uitnodigingen worden in principe per email verspreid.
  • U kunt op de verzendlijst komen door u in te schrijven op de homepagina onder "WOP Digitaal".
  • In voorkomende gevallen kunt u – na overleg met het bestuur – vragen om een papieren afschrift per post.
  • In principe komt de voorzitter van iedere bijeenkomst uit de eigen wijk

 

Wijkwethouder: mevr. Ans Hartnagel

Gebiedsregisseur: mevr. Daphne Verheijen-Blaauw