WOP Middelwatering

Capelle aan den IJssel

  
  

Bezoekers

Vandaag151
Gisteren218
Deze week1036
Deze maand3343
Totaal149980

17 november 2018
by acls us

Laatste nieuws

Filter
 • Op dinsdag 8 maart 2016 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) vergadert het Wijkoverlegplatform Middelwatering in HSB De Vijverhof.

  Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening.
  2. Mededelingen.en ingekomen stukken.
  3. Verslag van de WOP vergadering van 16 december 2016.
  4. Ingekomen stukken.
  5. Presentatie Energie Collectief Capelle (dhr. Dick Biesta)
   --- pauze ---
  6. Presentatie Havensteder (dhr. Hans Wielaard)
  7. Informatie uit de werkgroepen.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

  Na afloop van de vergadering nodigen wij u graag uit voor een hapje en een drankje.

  De wijkwethouder, Dick van Sluis kan op deze avond niet aanwezig zijn. Om die reden komt het spreekuur te vervallen. Wel zal wethouder Jean Paul Meuldijk aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst.

  De wijkagent houdt spreekuur voor aanvang van de WOP-vergadering. Hiervoor hoeft u niet van tevoren een afspraak te maken.

 • Iedere maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur is er voor kinderen van 5 t/m 7 jaar Streetdancing in de Fluiter.

  Kinderen leren er spelenderwijs allerlei moves die ze op de televisie ook zien. Er is nu weer plek voor nieuwe deelnemers! Nieuwe deelnemertjes kunnen eerst een proefles volgen en als ze het leuk vinden kunnen ze daarna met een strippenkaart van € 25 een serie van 10 lessen volgen. Aanmelden kan bij buurtcentrum De Fluiter, telefoonnummer 010-4519755 of via de email buurtcentrumdefluiter@gmail.com.

  Ook kunt u gewoon op maandag om 16.00 uur voor aanvang van de les binnenlopen en uw kind bij de docente, Niura van Deursen, opgeven.
  Lekker dansen en bewegen, dat wil ieder kind toch?!

  Buurtcentrum De Fluiter

 • Vernieuwing en uitbreiding van De Koperwiek, invoering van een 30 km-zone op de centrumring, ruimte voor zelfbouw aan de Rubenssingel en op De Mient en het beter toegankelijk en beleefbaar maken van de parken. Dat zijn enkele ambities uit de gebiedsvisie Centraal Capelle die het college van burgemeester en wethouders deze maand ter vaststelling voorlegt aan de gemeenteraad. In de gebiedsvisie staan de verbeteringen die de gemeente de komende jaren samen met partijen wil realiseren in en rond het Capelse centrumgebied. De raadscommissie SOB bespreekt de gebiedsvisie op maandag 29 februari en de gemeenteraad stelt hem vervolgens volgens planning vast op maandag 14 maart.
   
  De gebiedsvisie Centraal Capelle is het afgelopen jaar samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers opgesteld. Tijdens tientallen bijeenkomsten, in gesprek met wethouders op de markt, tijdens activiteiten als ‘pret in het park’ en via de Facebookpagina Centraal Capelle hebben Capellenaren aangeven welke verbeteringen zij graag zouden zien in en rond het centrum van Capelle. Die ideeën zijn zo goed als mogelijk vertaald in de plannen. Zo wil de gemeente het Stadsplein ingrijpend vernieuwen en hier meer evenementen mogelijk maken, worden kruispunten en wegen rond het centrum opnieuw ingericht, wordt de verbinding met de Hollandse IJssel versterkt en worden er de komende jaren op diverse plekken nieuwe woningen gebouwd die passen in de buurt.
   
  Inspraak
  Capellenaren konden tussen donderdag 17 december en woensdag 20 januari inspreken op de concept-gebiedsvisie. Veel bewoners hebben hier gebruik van gemaakt en ideeën ingebracht voor met name de herinrichting van wegen en fietspaden op de centrumring en meer levendigheid op het Stadsplein. In veel reacties speelden de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers een belangrijke rol. Ook zijn onder andere suggesties gedaan voor meer groen op het Stadsplein en de parkeerterreinen en een betere inrichting van het Amnestyplein. De gemeente neemt deze ideeën en aandachtspunten mee bij de uitwerking van de plannen. De bewoners die de ideeën hebben ingebracht, krijgen op dat moment een uitnodiging om mee te werken aan de ontwerpen voor de verschillende locaties.
   
  CentrumXpeditie
  Nu de gebiedsvisie gereed is, begint het echte werk. De komende jaren vinden op verschillende locaties in het centrumgebied zichtbare werkzaamheden plaats. Bewoners kunnen die ontwikkelingen op de voet volgen en zelf bijdragen. Hiervoor is de gebiedsvisie vormgegeven in een route door het gebied: de CentrumXpeditie. Mensen kunnen de route lopen met behulp van een papieren routekaart en een online versie: www.centrumxpeditie.nl. Op deze website staan alle plannen voor het centrumgebied op de kaart. De komende periode wordt de route ook buiten uitgezet en komt er een digitale route voor de smartphone. De gemeente gaat er samen met organisaties voor zorgen dat mensen die de route wandelen op de ontwikkellocaties kunnen beleven wat er de komende jaren gaat verbeteren. Capellenaren kunnen daarbij ideeën blijven indienen en met elkaar initiatieven nemen.
 • Beste muziekliefhebber(s),

  De Werkgroep Muziek van het WOP-Middelwatering nodigt u graag uit voor het

  LENTECONCERT

  dat plaatsvindt op

  vrijdag 13 maartin de Dorpskerk

  met laureaten van het Prinses Christina Concours:

  HET FRANS HALS KWARTET

  m.m.v.

  NOUD SMEETS (piano)

  Tijdens de inloop zal CEES VAN DER SLIKhet prachtige Van Dam-orgel bespelen.

  Het Frans Hals Kwartet zal, voor een deel uitgebreid met Noud Smeets, voor u favoriete werken uit de wereldliterartuur vertolken: voor de pauze een prachtig strijkkwartet van Mendelssohn en het beroemde pianokwintet van Schumann, na de pauze het al even beroemde strijkkwartet van Ravel.

  Over de musici:

  Cees van der Slik is de hoofdorganist van de Dorpskerk.

  Het Frans Hals kwartet wordt gevormd door Elise Besemer (viool), Gioia Kuipers (viool) Robin van Gameren (altviool) en Kalle de Bie (cello). Ze leerden elkaar kennen als jong talent op de conservatoria. Elise, Gioia en Robin speelden in de Fancy Fiddlers, het strijkersensemble van Coosje Wijzenbeek. Twee leden spelen al sinds 2008 in het Furioso strijkkwartet. Ze zijn allen prijswinnaars van diverse concoursen, zoals het Prinses Christina Concours en het Davina van Welyconcours.

  Elise, Gioia en Kalle studeren aan het conservatorium van Amsterdam en/of Den Haag, Robin studeert bouwkunde aan de TU in Delft en heeft privéles van een conservatoriumdocent. Regelmatig krijgen ze kwartetlessen van docenten van deze conservatoria. Alle leden van het Frans Hals kwartet spelen ook in het Arkovsky sextet dat in het voorjaar van 2014 is opgericht. In de zomer van 2014 heeft het sextet deelgenomen aan de kamermuziekcursus van de Zeister Muziekdagen. Tijdens dit festival kregen zij masterclasses van leden van beroemde ensembles: het Jerusalem Quartet, het Pavel Haas Quartet, het Borodin Quartet en van cellist Gary Hoffman. Daarna hebben ze een flink aantal concerten gegeven.

  Elise, Gioia en Robin bespelen een instrument van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds en Kalle heeft een cello in bruikleen van het conservatorium van Amsterdam.

  Noud Smeets (1994) studeert vanaf september 2012 aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij heeft tevens diverse masterclasses gevolgd. Sinds september 2014 volgt hij ook klavecimbellessen. Bovendien is hij eens per maand  organist in de Cenakelkerk te Heilig Landstichting. Noud is ook zeer actief in de kamermuziek. Hij heeft diverse pianotrio's en pianokwartetten gespeeld. In het voorjaar van 2015 volgt een tour door Spanje langs meerdere gerenommeerde concertlocaties met zowel kamermuziek- als solorepertoire.

  Het concert begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Het is rond 22.00 uur afgelopen. Daarna is er gelegenheid onder het genot van een drankje met elkaar na te praten.

  Entree: uw vrijwillige bijdrage.

  Graag tot ziens op 13 maart!

  Met vriendelijke groet,

  namens de Werkgroep Muziek,

  Marja Smit.


   

 • De wijkwinkels in Capelle aan den IJssel houden ook dit jaar invuldagen voor de belastingaangifte 2014. Een afspraak maken kan door te bellen met het VrijwilligersInformatiePunt van Buurtkracht., (010) 2640220.
  Bewoners van Schollevaar kunnen een afspraak maken bij wijkwinkel Schollevaar, Picassopassge 33.

  Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 to 16:00 uur. Langskomen bij het VIP kan natuurlijk ook. aan de Meeuwensingel 1a in Capelle.

  Bij de aanmelding bij het VIP worden naam, adres, postcode en telefoonnummer genoteerd. Daarna volgt per post een bevestiging van de afspraak op één van de locaties én een lijst van de benodigde papieren die meegenomen moeten worden bij de afspraak.

  Het invullen is gratis voor Capellenaren maar er gelden wel inkomensgrenzen. Voor alleenstaanden geldt een maximaal bruto jaarinkomen van 27.000,- euro en maximaal 21.000,- euro aan eigen vermogen. Voor gehuwden/partners geldt een maximaal gezamenlijk bruto jaarinkomen van 35.000,- euro en maximaal 42.000,- aan eigen vermogen.

  Voor de belastigaangifte is een DigiD noodzakelijk. Gehuwden en samenwonenden moeten ieder over een eigen DigiD beschikken.


   

 • Graag nodigt het WOP-bestuur van Middelwatering u uit voor een bijzondere kwartaalvergadering op maandag 9 maart 2015, locatie gemeentehuis, Rivierweg 111, Capelle aan den IJssel.

  Voorzitter ad interim is deze avond Theo Smit.

  1. Opening en agendavaststelling 20:00 uur
  2. Mededelingen en ingekomen stukken (o.m. stadslandbouw Arno de Bie)
  3. Vaststelling WOP-verslag d.d. 25 november 2014
  4. Financiën 2014 en 2015, werkplan en jaarverslag
  5. Vacatures en interessevelden WOP DB (o.m. secretaris)
  6. Uitleg procedure en voorstelronde kandidaat-voorzitter
  7. Bij acclamatie overdracht voorzittershamer
  8. Pauze 20:35 uur
  9. Praat mee: vernieuwing van ‘Centraal Capelle’ 20:45 uur (Ruud de Graaf)
  10. Samenvatting bewonersinbreng (wijkwethouder Dick van Sluis)
  11. Afsluiting, borrel en lekker hapje met nieuwe WOP-voorzitter 22:15 uur

  Naast het doen van financieel verslag en de mogelijkheid een beroep te doen ter vergadering op het algemeen wijkleefbaarheidsbudget ten behoeve van leuke, positieve activiteiten voor en door bewoners, staat er een tweetal buitengewoon bijzondere punten op de agenda.

  Zo is het gelukt een kandidaat-voorzitter te werven. Graag stelt deze voorzitter-in-spé zich voor aan de aanwezigen. Met uw instemming kan betrokkene staande de vergadering gekozen worden. Het WOP-bestuur adviseert positief in deze.

  Dan HET agendapunt voor de komende jaren: de toekomst van uw wijk. De komende jaren gaat de gemeente samen met partners een groot aantal woningen en voorzieningen met bijbehorende openbare ruimte in onze wijk ingrijpend vernieuwen. Voor de gemeente met partners plannen gaat uitwerken, kunt u deze avond meepraten over onder andere sloop en nieuwbouw van De Hoven II, bebouwing van de voormalige schoollocatie aan de Fazantstraat en vernieuwing van het Stadsplein en de Koperwiek. Hoe ziet uw toekomstige woon- en leefomgeving eruit? Wat zijn uw ideeën en welke aandachtspunten heeft u voor de gemeente, corporatie en andere partijen? Laat deze avond niet aan u voorbij gaan. Het gaat om uw inbreng!

  Graag tot dan,

  Dagelijks Bestuur WOP Middelwatering


   

 • Op woensdag 25 februari is er een voorstelling van een Poppentheater. Dini’s Poppenrijk verzorgt de voorstelling voor kinderen van 5 tot maximaal 10 jaar: hoe de voorstelling heet is nog een verrassing!

  Om 14.00 uur start het theater en om 15.30 uur is het weer afgelopen. De toegang is gratis, maar meld de kinderen wel even aan! Dat kan via telefoonnummer 01054519755 of buurtcentrumdefluiter@gmail.com of bij de Fluiter zelf. Voor iets lekkers wordt gezorgd!

  Erica Gijzendorffen

  Buurtcentrum de Fluiter

 • Buurtcentrum de Fluiter

  Workshops Assertiviteit

  Bij buurtcentrum de Fluiter worden opnieuw workshops Assertiviteit georganiseerd. De afgelopen serie was een groot succes en daarom worden deze workshops opnieuw aangeboden. Leer op een vriendelijke manier voor jezelf op te komen en “nee” te zeggen. De workshops worden gegeven door Renco Borsje en Priscilla van der Voort. Maandag 23 februari van 9.30 uur tot 11.00 uur is er een proefles, waaraan u gratis mee kunt doen. Vindt u de proefles leerzaam en wilt u graag meer weten dan kunt u vanaf maandag 2 maart 7 workshops volgen. U betaalt voor 7 workshops €10 en krijgt na afloop, als u alle workshops heeft meegedaan, € 5 terug.

  Aanmelden kan bij buurtcentrum de Fluiter 010-4519755 of buurtcentrumdefluiter@gmail.com. 

   

  Erica Gijzendorffen

  Bestuurssecretaris buurtcentrum de Fluiter

 • Wist u dat er in uw buurt de afgelopen 3 maanden 46 inbraken en pogingen tot inbraak zijn gedaan?

  Wat doet u om te voorkomen dat er iets in uw woning gebeurt?
  Kom naar de roadshow Veiliger Wonen. Wij presenteren u de uitslag van een veiligheidsscan die is uitgevoerd in uw buurt.

  Laat uw woning controleren op brandveiligheid en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Maak op de roadshow een afspraak voor een gratis check aan huis. Elke bezoeker die zich tijdens de roadshow aanmeldt krijgt een gratis rookmelder die door de brandweer wordt geïnstalleerd!

  Waar en wanneer?
  Datum: maandag 17 maart 2014
  Tijd: 130:00 tot 20:00 uur
  Locatie: Slotplein

  Koffie en thee staat voor u klaar in onze verwarmde tent. Er zijn tal van activiteiten en workshops.

  Het gehele programma op staat op onze pagina "Agenda wijkactiviteiten".

 • Het WOP-bestuur van Middelwatering heeft op de WOP-vergadering van dinsdag 25 februari 2014 de door hen opgestelde Toekomstagenda aan wijkwethouder Tineke Keuzenkamp aangeboden.

  De Toekomstagenda is het resultaat van de inventarisatie onder bewoners van der wijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties van wensen en ideeën om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

  Aan de hand van die Toekomstagenda gaat de gemeente een Wijkuitvoeringsplan (WUP) opstellen, waarin wordt aangegeven welke wensen en ideeën worden uitgevoerd.
  Het bestuur van het WOP heeft, samen met en aantal vrijwilligers, heel veel tijd gestoken in het tot stand komen van de Toekomstagenda.

  Foto: van links naar rechts: Imca Hurkens, secretaris WOP Middelwatering, Corrie Scheffer, penningmeester, Tineke Keuzenkamp, wijkwethouder Middelwatering, Joop Benningshof, Ria van Rees, voorzitter WOP en Jilt Sietsma.

 • Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repair Café Capelle a/d IJssel organiseert op elke donderdag middag vanaf 6 maart het allereerste Repair Café van Capelle aan den IJssel.

  In Buurthuis de Fluiter, aan de Wiekslag 3, draait het allemaal om repareren. Tussen 14.00 en 17.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters en een fietsenmaker [en evt. andere disciplines, zelf aanvullen of minder uitgebreid maken] helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters,  lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

  Door repareren te promoten, wil Repair Café Capelle a/d IJssel bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig, in Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen."

  Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn.                  
  Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt." 

  Repair Cafe Capelle a/d IJssel wijst erop dat repareren ook geld en kostbare grondstoffen bespaart, en bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. "Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk."

  Stichting Repair Café

  Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, waar de Stichting Repair Café (zie www.repaircafe.nl) sinds 2010 op regelmatige basis repareerbijeenkomsten organiseert. Sinds januari 2011 biedt de stichting daarnaast ondersteuning aan lokale groepen in heel Nederland die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Capelle aan den IJssel.

 • Op dinsdagmiddag 4 maart 2014 om 13.00 uur is er een voorlichting bij Wijkpunt  Torenhof over de inhoud van deze thema middagen.

  Tijdens de voorlichting wordt informatie gegeven door Imca Hurkens, vrijwilliger en coach, over hoe toon jij meer LEF en hoe blijf jij jezelf TROUW bij de dagelijkse dingen waar je tegen aan loopt.

  Wat heb jij nodig om je eigen weg te volgen en je niet door anderen te laten sturen?

  Wat wil je graag veranderen maar lukt nu even niet?

  Wekelijks wordt een thema gekozen waarbij de vrouwen met elkaar in gesprek gaan en jij aan de slag gaat met jouw uitdaging. 

  Meer Lef tonen door te Delen en elkaar te Stimuleren.

  Kom je naar de voorlichting geef je dan op via de email  i.hurkens@xs4all.nl  of mobiel 06-21474074. Je kunt deze gegevens ook gebruiken als je niet aanwezig kunt zijn maar meer wilt weten.

 • Algemene vergadering WOP Middelwatering

  Dinsdag 25 februari om 20.00 uur

  Gemeentehuis
  Rivierweg 111

  Agenda

  1. Opening en Mededelingen.
  2. Verslag van 12 december 2013.
  3. Voortgang ontwikkelingen Comenius-college P.C. Boutensingel.
  4. Wijkgericht Werken, w.o. het aanbieden van de Toekomstagenda aan Wethouder Tineke Keuzenkamp.
  5. Financiële zaken.
  6. Nieuws uit de gemeente van wethouder Keuzekamp.
  7. Jaarplan 2014 - jaarverslag 2013.
  8. Informatie uit de werkgroepen.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

  Spreekuur wijkwethouder.
  Wethouder Tineke Keuzenkamp houdt voor de WOP-vergadering spreekuur voor de bewoners van Middelwatering. Wilt u hiervan gebruik maken, belt u dan de secretaresse van de wethouder, telefoonnummer 010-2848232.
  Eedenplaats.
  
  Spreekuur buurtagenten
  Ook de buurtagent houdt spreekuur voor aanvang van de WOP-vergadering.
  Hiervoor hoeft u niet van tevoren een afspraak te maken.

  De spreekuren worden gehouden in het gemeentehuis.

 • Buurkracht verzorgt vanaf 1 januari het welzijnswerk in Capelle.

  Net als in de andere wijken heeft Middelwatering een sociaal wijkteam. Bestaande uit een buurtcoach, een jongerencoach, een maatschappelijk werker, een ouderencoach, een locatiemedewerker en een wijkverpleegkundige. De buurtcoach en de jongerencoach, Novita en Priscilla zijn vaak samen op pad en gaan in gesprek met bewoners om te horen en te zien wat er leeft en speelt in de diverse buurten.

  Buurtkracht werkt veel en nauw samen met andere lokale organisaties, instellingen en groepen zoals het WOP om samen de kracht(en) in de buurt te versterken. Naast het sociaal wijkteam, beheert en exploiteert Buurtkracht in de wijk Middelwatering ook het cultuurpodium Capsloc.

  Wilt u als bewoner uit Middelwatering of organisatie contact met Buurtkracht. Kunt u contact opnemen met de Buurtcoach Novita Metz, zij is telefonisch bereikbaar op 06 24341306 of via email: n.metz@buurkracht.nu

   Algemene informatie over de organisatie vindt u op de website: www.buurtkracht.nu

Blijf op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen in uw wijk en buurt. Meld u hier aan voor de WOP Krant en de uitnodigingen en verslagen van de WOP bijeenkomsten.Joomla Extensions powered by Joobi